Författarcoaching.  För dig som vill ha stöd, råd och peppning under skrivprocessen. Skicka in ett synopsis eller manus och få hjälp under en längre tid. Följande kan du vänta dig av Författarcoachtjänsten:

 • Förslag om hur du kan gå vidare med ditt manus. Du får utförlig kritik i texten, samt en sammanfattning med ett förslag till handlingsplan.
 • Löpande mejldiskussion med frågor och svar
 • Löpande läsning av nya eller omskrivna avsnitt, med konstruktiv kritik.
 • Litteraturtips och – om du så önskar – fristående skrivövningar för att lyfta blicken från ditt material.
 • Beroende på vilken fas av skrivandet du befinner dig  i är följande exempel på sådant du kan få hjälp med:
  • att bli säker på vad du vill berätta, genom djupgående frågor om berättelsens budskap och innehåll
  • att veta om din text fungerar: i innehåll, konstruktion och språkligt
  • att experimentera med, hitta och/eller förstärka din författarröst, genom textrespons, diskussioner om språkhantering, exempel, övningar och revidering
  • att utforska och utveckla ditt språk
  • att undersöka dina egna värdegrunder och återkommande teman
  • att skapa rutiner och struktur för ditt skrivande, få förslag till nytt eller förbättrat arbetssätt
  • att ta emot kritik och revidera sin text
  • att lära känna dig själv som författare; hur och varför du skriver
  • att fokusera på ditt projekt
  • att kunna möta din inre kritiker och trotsa motståndet
  • att ge dig själv tillåtelse att satsa på skrivandet – och att utverka tillåtelse från omgivningen
  • att organisera och strukturera ditt material
  • att planera dina research-aktiviteter
  • att träna ditt läsaröga och kunna analysera hur andra författare arbetar
  • att hitta stödjande skrivargrupper, kurser, litteratur
  • att få balans i din nya livstil som författare
  • att fira och belöna ditt skrivande
  • att hantera refusering och hitta andra utvägar om manuskriptet inte blir antaget av förlag
 • Slutligt lektörsutlåtande av en ”färdigskriven” version.

Vad kostar det? Om du redan skrivit en hel del av ditt manus kan vi börja med läsning enligt lektörstaxan (se prislistan) – dubbelt radavstånd, Times new Roman 12 p eller motsvarande. Moms tillkommer. ) Du får ett sammanfattande utlåtande, kommentarer i hela manuset och en handlingsplan för fortsatt coaching. Väntetider förekommer dock.

Coaching kan startas direkt för  60 kr/sida + moms (dubbelt radavstånd, Times new Roman 12 p eller motsvarande.) Du kan skicka upp till 30 sidor per vecka. Coachingsamtal kan köpas till om så önskas. 30 minuter = 495 kr + moms.

Intresserad? Skicka ett mail.

 

Comments

comments

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!