Redaktörsarbete och andra tjänster för förlag och egenutgivare

Redigering, korrekturläsning, formgivning av inlaga och omslag mm. Tidsåtgång avgörs per uppdrag. Begär offert.

Comments

comments

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!