Flera av mina lektörs- och coachingkunder har som målsättning att ha sin bok i handen till jul. Julen 2011. Och då helst hos ett ansett förlag. Det är bra att sätta mål men det kan också vara bra att veta att bokbranschen tar tid på sig.  Så här kan en “normal” process se ut.

  • När manuset väl är skrivet och skickat tillsammans med ett välformulerat följebrev till väl utvalda förlag kan du räkna med att få vänta 2-3 månader på besked. Det kan ta längre tid också.
  • Blir det antaget ska kontrakt skrivas. Ytterligare väntetid på någon vecka eller mer.
  • Arbetet med att få manuset färdigt för publicering – redigering, korrektur, sättning, tryckning mm kan ta flera månader
  • Bokhandelskedjorna behöver information om boken upp till 6 månader innan den kommer ut för att ta in den. (det kan göras av förlagets säljare samtidigt som punkt 3 pågår – och samtidigt skapar man också eventuell marknadsföringskampanj för boken.)

Enlig denna tidplan är det bäst att ha ett manus klart att skicka ut till förlagen senast i början av mars. Då finns det möjlighet, om än tajt , att ha boken klar till jul. Självklart finns det undantag, förlag som jobbar snabbare, böcker som tas in av bokhandeln med kortare varsel, men för debutanter behöver det ofta ta denna tid eftersom de ofta behöver hjälp att skapa efterfrågan.

Om du väljer att ge ut din bok själv går det förstås att snabba upp processen, speciellt om du har en tydlig målgrupp och kan sälja den via dina egna etablerade kanaler och/eller via nätbokhandeln – men tiden för att bygga upp efterfrågan för boken (marknadsföra alltså!) är nog det som underskattas mest.

  • Räkna med  3-4 veckor för redigering, korrekturläsning, sättning, omslag (ta hjälp om du inte är expert på allt detta själv, flera saker kan göras parallellt)
  • Att trycka boken tar ca 1 månad (lite beroende på var tryckeriet finns och hur de jobbar) för inbundna böcker och från 5 dagar för print-on-demand.
  • Marknadsföringen bör påbörjas flera månader innan boken är klar och pågå långt efter den är utgiven.

Om du har ett färdigskrivet manus kan det alltså ta bara några veckor innan du har boken i handen. Vad vill du göra innan dess för att tala om för dina potentiella läsare att den kommer ut?

(Det finns förstås en bok som ger stöd för dig som vill ge ut på egen hand 🙂 )

Comments

comments

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!