Jag befinner mig i USA och här är det fortfarande onsdag 2 mars. Dag 2 i #blogg100

En stor del av den här utmaningen handlar för mig om att skriva en checklista för dig som redigerar en roman. Det är ju mycket att hålla reda på. Tipsen kommer lite huller om buller i bloggen men kommer så småningom att utmynna i en strukturerad checklista.

Ok, tips nummer 1.

Låt manuset vila, länge, innan du sätter igång med redigeringen. Minst 2 veckor, och ju längre du väntar desto bättre kommer du att kunna se på det med nya ögon. Jobba gärna med andra texter under väntetiden för att skapa ännu mer distans. När du väl tar tag i manuset, läs igenom snabbt, utan att stanna till och peta i det. Ha möjligen en markeringspenna i handetn (eller motsvarande verktyg på datorn), för att snabbt markera var du skulle vilja göra ändringar. Syftet med den första genomläsningen är att se om du har en story som håller.

Comments

comments

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!