Prislista

Prislista från 2017-06-24
Alla aktuella skrivarkurser – utomlands och på distans – finns här
Läsning av manus
500 kr + 33 kr per sida + moms
Alla typer av skönlitterära manus emottages, inkl ungdomsböcker och novellsamlingar (för novellsamlingar, kåserier och andra korta textsamlingar tillkommer 2 kr per sida). Inte poesi.Du får ett utlåtande på minst 4 A4-sidor samt noggranna  kommentarer genom hela texten. Bedömningen omfattar berättelsens läsvärdhet, berättarstil, språkbehandling, personbeskrivningar, dialog, konflikt, miljö, budskap och allt annat som utgör en bra roman. Jag ger råd om hur du kan gå vidare. Skriv i Times new roman 12 punkter med dubbelt radavstånd. Boka i god tid, jag har ofta lång väntelista.
Läsning av fackboksmanus
1000 kr + 35 kr per sida + moms
Jag tar bl a emot ledarskapsböcker, affärslitteratur och hobbyböcker. Du får ett utlåtande på minst 4 A4-sidor samt kommentarer genom hela texten. Bedömningen omfattar budskapet, nyskapandet, pedagogiken, strukturen och allt annat som utgör en bra fackbok. Jag ger råd om hur du kan gå vidare.. Boka i god tid, jag har ofta lång väntelista.
Återläsning av bearbetat manus
rabatt 15% 
Återkom med ditt bearbetade manus inom ett år, för ytterligare utlåtande och kommentarer. Kölista kan förekomma.
Läsning av nya manus till återkommande kunder
rabatt 10%
Du som redan använt lektörstjänsten får  reducerat pris.
Redaktörsarbete och andra tjänster för förlag/egenutgivare –
begär offert
Redigering, korrekturläsning, formgivning av inlaga och omslag mm. Tidsåtgång avgörs per uppdrag.
Skrivarkurs med textrespons,  på distans, från 2500 kr inkl moms. Läs mer här.
Självstudiekurser, från 680 kr inkl moms. Läs mer här.
Telefoncoaching, t ex som komplement till distanskurs 495 kr/halvtimme + moms
Författarcoach
60 kr/sida + moms
För dig som vill ha stöd, råd och peppning under skrivprocessen. Skicka text en gång i veckan. Kan föregås av lektörsläsning enligt prislista, Vi kan också komma överens om ett annat upplägg som passar dig, kontakta mig! Läs mer om författarcoaching.

Pin It on Pinterest